Gode bøger

Der findes utroligt mange gode bøger på markedet, som kan give dig fantastiske muligheder for at få kombineret afslapning med fordybelse i spændende litterære eventyrer. Her kan du læse nærmere om nogle af de helt store værker i litteraturhistorien.

En af de helt store klassikere indenfor litteraturen er Lykke-Per af Henrik Pontoppidan. Derudover er Ved Vejen af Herman Bang samt Stolthed og Fordom af Jane Austen blandt de største litterære værker.

Lykke Per’ foregår i slutningen af det 19. århundrede og er en udviklings- og kærlighedsroman om Per Sidenius’ forhold til forskellige kvinder og mødet med mange forskellige mennesker, der alt sammen yder indflydelse på Pers identitetsdannelse. Særligt sættes der psykologisk dybde i spørgsmålet om Pers barndom og de tidligere års indflydelse på hans videre udvikling i livet.

Herman Bangs ’Ved Vejen’, en af de største klassikere indenfor den danske litteratur, handler om Katinka Bai og hendes kærligheds- og følelsesliv i et ulykkeligt ægteskab. Den skildrer centrale livsemner såsom ensomheden og individualitet, der er gennemgående træk ved Bangs forfatterskab.

Den romantiske roman ’Stolthed og Fordom’ af Jane Austen er ligeledes en af de helt store værker i litteraturhistorien. Her er tale om en herregårdsroman, som foregår i England i 1800-tallet, hvor glædelige og sørgelige emner tematiseres, samtidig med at store livsspørgsmål om bl.a. kvinders position sættes i centrum. Der er lavet flere filmatiseringer baseret på denne populære bog af Austen. Det er selvfølgelig subjektivt og forskelligt fra person til person, hvad der gør en bog god. Der er dog visse parametre, som går igen, når kendetegnene ved de klassiske store romaner søges udfoldet. Mange vil lægge vægt på, at sproget har stor betydning for oplevelsen af bogen. Derudover er der mange, der prioriterer, at bøgerne skal være inden for nogle realistiske handlingsrammer. Det hænger i høj grad sammen med, at bogen skal have relevans for læseren, samt at den skal kunne sættes ind i en kontekst.